A nova vida dun medicamento caducado: dúbidas sobre o punto SIGRE

Os países membros deben ter deseñados sistemas para a recollida de medicamentos caducados ou non utilizados dos domicilios

1c8dc881da9c4ffae2be75436c396c71bddc24bd
Unha directiva europea establece que os países membros deben ter deseñados sistemas para a recollida de medicamentos caducados ou non utilizados dos domicilios. Pero cada país faio de forma diferente, e España actualmente é pioneira a nivel europeo. En concreto, xestiónao SIGRE, unha entidade sen ánimo de lucro creada para garantir a correcta xestión ambiental dos envases e restos de medicamentos de orixe doméstica. 

 Nunha entrevista con Infosalus, o seu director xeral, Juan Carlos Mampaso explica cal é o proceso. "En primeiro lugar son só as farmacias as encargadas de recoller todos os residuos depositados nos puntos SIGRE situados unicamente nestes establecementos. Ademais, almacénanas nas súas instalacións, onde a continuación son recolleitos por xestores autorizados para o seu transporte. Todos eles trasládanse a unha planta de tratamento de envases e residuos de medicamentos, que se atopa en Tudela de Douro (Valladolid)", explica. 

 Alí, Mampaso sinala que se separan e clasifican os envases e os residuos de medicamentos, obtendo 3 grupos diferenciados de fraccións que requiren dun tratamento ambiental específico: os materiais dos envases, que unha vez descontaminados son enviados a empresas recicladoras; os residuos dos medicamentos non perigosos, que se destinan a producir enerxía eléctrica ou a procesos industriais mediante valorización enerxética; os residuos dos medicamentos catalogados como perigosos, que se entregan a xestores especializados para a súa eliminación. 

 Ao seu xuízo, hai dous motivos polos que é moi importante levar os medicamentos ao momento SIGRE das farmacias. "En primeiro lugar pola causa ambiental, xa que tiralos ao lixo ou baleiralos polo inodoro ou o lavabo dana ao medio ambiente. Poden contaminar, sobre todo se van pola rede de saneamento, xa que as depuradoras non son capaces de depurar esas augas con medicamentos. Entón atopámolos nos ríos, mares, ou na auga rego, por exemplo", subliña. Así mesmo, o segundo motivo di que se corresponde con "o uso do medicamento", xa que a longo prazo é bo para a nosa saúde. 

 Dúbidas máis frecuentes 

Pero, que se debe levar ao momento SIGRE? Medicamentos caducados, medicamentos que non necesites, caixas de medicamentos, e envases baleiros ou con restos. "Todos os medicamentos deben ir ao momento SIGRE, calquera que sexa o seu tipo ou presentación (pastillas, jarabes, pomadas, grageas, por exemplo). Tamén os envases baleiros, porque ao estar en contacto co medicamento, poden conter partículas adheridas", sinala. 

Ademais, di que é necesario depositar tanto a caixa como o envase, xa que todo material que estivese en contacto con medicamentos debe xestionarse de maneira específica. Isto inclúe a caixa de cartón, os envases de medicamentos, e os prospectos, precisan desde SIGRE, á vez que precisa que, ademais, a caixa facilita a identificación do residuo do medicamento no proceso de selección e clasificación, xa que en función da tipoloxía do medicamento aplícaselle un tratamento ambiental diferente. 

En cambio, desde SIGRE advirten de que non se poden tirar radiografías, lentes, gasas, termómetros, e material de cura, nin tampouco outro tipo de material sanitario como prótese, agullas ou obxectos punzo- cortantes, os cales deben depositarse, polo xeral, nos puntos limpos ou nos ecoparques municipais. 

 "Recóllense todo tipo de medicamentos e pídese ao cidadán tamén que leven non só o resto de medicamento, senón tamén o envase baleiro, ao acabar a medicación. Nos jarabes tamén se piden as xiringas, por exemplo. Para iso moitas veces tamén é necesario revisar o botiquín de casa e ver cales son os medicamentos que non se van a volver utilizar ou ben están caducados", precisa Mampaso

 Finalmente, SIGRE non obtén beneficios económicos por esta acción. "Por Lei, SIGRE é unha entidade sen ánimo de lucro. Ademais, a recollida e xestión de envases e residuos de medicamentos xera custos, non beneficios. Devanditos custos son sufragados na súa totalidade polos laboratorios adheridos a SIGRE mediante unha cota de financiamento por cada envase de venda que comercializan no mercado español a través de oficina de farmacia ou cuxo consumo teña lugar nos domicilios particulares2, explican desde a entidade sen ánimo de lucro.

Vía: Gestores de Residuos
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando