Adeus ás bolsas de plástico de balde

O ano 2018 comeza coa entrada en vigor dunha lei que obriga a cobrar entre cinco e trinta céntimos por cada bolsa

6e34e23cf5fce190461f876de78ddde59c64b253
Adeus ás bolsas de plástico gratis. O 2018 chega coa entrada en vigor dunha lei que obriga a cobrar entre cinco e trinta céntimos por cada bolsa que entregue un comercio. Iso si, o Goberno deu dous meses de marxe, ata o 1 de marzo, para que todo o mundo poida adaptarse antes de aplicar a lei. Un proxecto de real decreto do Goberno incorporará ao ordenamento xurídico español a directiva europea 2015/720 para reducir o consumo de bolsas de plástico en toda a UE mediante medidas como o cobro dun prezo mínimo por cada unha delas a partir do 1 de xaneiro do 2018. As bolsas custarán un mínimo de entre 5 e 30 céntimos cada unha delas dependendo das súas características: as máis baratas -5 céntimos- serán as de plástico compostables cun espesor de ata 29 micras, seguidas polas de 30 micras ou máis e as de 29 micras ou máis pero non compostables -10 céntimos-, as de 30 micras ou máis non compostables -15 céntimos- e as oxodegradables de 50 micras ou máis -30 céntimos-. 

A nova normativa establece que os comerciantes non poderán entregar de maneira gratuíta as bolsas lixeiras -cun espesor inferior a 50 micras- aos consumidores nos puntos de venda, salvo excepcións «segundo o uso específico, o seu compostabilidad ou durabilidad», debido a que o seu consumo produce «altos niveis de residuos dispersos, supoñen un uso ineficaz dos recursos e é previsible que aumenten se non se toman medidas». Tamén están exentas desta medida as bolsas de menos de 15 micras utilizadas como envase primario para alimentos a granel, mentres que as compostables terán por lei un prezo inferior ao establecido para as de plástico convencional.

O proxecto de real decreto prohibe expresamente a comercialización de bolsas de plástico lixeiras oxodegradables debido ao «prexuízo para os chans, a auga e os organismos» que xeran xa que en lugar de descompoñerse se fragmentan en micropiezas de plástico que contaminan o medioambiente. As lexislación europea aspira a reducir o nivel de consumo anual a un máximo de 90 bolsas por persoa ao 31 de decembro do 2019 e non máis de 40 ao 31 de decembro do 2025.

Na actualidade e segundo diversos estudos, utilízanse ata 238 bolsas por persoa e cada unha delas tarda uns 400 anos en descompoñerse totalmente; ademais, apenas un 10 % recíclanse, o que xera unhas 100.000 toneladas de residuos ao ano. De acordo cos datos proporcionados polo sector e incluídos no proxecto de real decreto, só no 2014 puxéronse no mercado español 62.560 toneladas de bolsas de plástico de menos de 50 micras, equivalentes a máis de 6.700 millóns de unidades. 

A nova normativa inclúe igualmente a obrigación de lanzar campañas de sensibilización o menos durante o primeiro ano desde a entrada en vigor do proxecto, así como a de marcar as bolsas compostables. Ademais, créase o Rexistro de «produtores de produtos» (REPP), adscrito á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA), que recompilará a información sobre a chegada ao mercado deste tipo de artigos.O REPP nace en principio con tres seccións: produtores de pilas, acumuladores e baterías; de aparellos eléctricos e electrónicos, e de bolsas de plástico. Ata o 31 de decembro do 2017, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo seguirá exercendo o control dos produtos contidos nos dous primeiros apartados pero o MAPAMA «asumirá a llevanza das mencionadas seccións» a partir do 1 de xaneiro do 2018. A día de hoxe, a maioría de supermercados e grandes superficies españolas xa cobran polas bolsas de plástico, aínda que aínda non existía ningunha prohibición específica neste campo.

Vía: La Voz de Galicia
Voltar o listado

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia do usuario a través da sua navegación. Se continúas a navegar aceptas o seu uso. Política de cookies

Continuar navegando